KV.ee üürikate leht

Kinnisvara portaali kv.ee üüripakkumiste alamlehe kujunduse tegemine. Lehel pakutakse linnade kaupa üürikortereid nii maakleritelt kui ka otse omanikelt.

Aeg: august 2011

css

kujundus

xhtml

Tagasi