Lääne-Virumaa arenduskeskus

Lääne-Virumaa Arenduskeskuse eesmärk on toetada piirkondlikku arengut ja ettevõtlike ja uuenduslike algatuste rakendamist Lääne-Virumaa konkurentsivõime tugevdamiseks.

Aeg: mai 2012

css

html

kujundus

Tagasi